Mevcut izin ve lisanslarımız;
- Tehlikeli Atık Ara Depolama
- Tehlikeli Atık Geri Kazanım
- Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
- Atıktan Türetilmiş Yakıt
- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
- Tanker Temizleme
- Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma
- Atık Akümülatör Geçici Depolama
- Araçların Taşıma Lisans ve Belgeleri