baslik-1599058978-7.jpg

Beysu Atık Yönetiminde ATY prosesine alınacak çamurlar, ilk olarak solar kurutma prensibi baz alınarak, işletme birimi tarafından oluşturulan ATY reçetesine göre Çamur Ön Hazırlık Alanında belirlenen koridorlara serilir, sıkıştırma, kırma gibi işlemlerden geçirilir ve gerekli olması durumunda, başka atıklar ile harmanlanarak ulaşılmak istenilen ( pH, klor, nem vb ) oranlar yakalanmaya çalışılır.

Çamur ön hazırlık alanında, güneş enerjisi kullanılarak kimyasal ve fiziksel kurutmanın gerçekleştiremediği susuzlaştırma mekanizması ile kurutma gerçekleştirilmektedir. Güneş enerjisi ile %70 oranında kurutma yapılabilmekte ancak, sıcaklık durumuna göre bu oran %90lara çıkabilmektedir.

ATY prosesi için uygun olmayan çamurlar, biriktirilerek uygun görülen işleme tesislerine sevk edilmektedir.