baslik-1599058925-5.jpg

Beysu Atık Yönetimi işletme birimi,  ATY prosesinde daha kaliteli üretim yapabilmek adına atıkların kalorifik, pH değeri, kimyasal bileşimleri, katı madde içeriği gibi başlıca fiziksel ve kimyasal analizleri gerçekleştirerek, anlaşmalı çimento fabrikasının talep ettiği değerlere uygun reçeteler hazırlar. Reçetelere göre ara depolamadan uygun görülen ve ATY Lisansında yer alan atıklar prosese aktarılarak üretim sağlanır. ATY Prosesine aktarılan atıklar, Beysu Atık Yönetimi ATY Üretim Prensibi ile yönetilmeye başlanır.