baslik-1601618911-1.jpg

Beysu Atık Yönetimi için ürettiği yakıtın kalitesi, atıkların doğru sevki, doğru atığın işlenmesi ve geri kazanımı gibi konuların yanında doğru atığın doğru şekli ile kabulü de oldukça önem taşımaktadır. Sektörün ve bilincin doğru oluşabilmesi için, atığın üreticisinin, taşıyıcısının ve işleme tesisinin her adımda doğru hamleler yapması gerektiğine inanan Beysu Atık Yönetimi, tüm yönetim safhalarını mutlak titizlik ile gerçekleştirir. Tedbirlerine, tesise kabulü henüz gerçekleştirilmemiş atıklar üzerinde başlar ve araçtan indirilirken tüm atıkların, ambalaj, etiket ve atık kodu uygunluğu teyit edilir. Herhangi bir olumsuz koşula rastlanıldığı durumlarda, ilgili atık üreticisi ile irtibata geçilerek durum düzeltilmeye ve tekrarının yaşanmaması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması sağlanır ancak, sahaya kabulü uygun olmayan atıklar üretici tesise iade edilir.

Sahaya kabulü uygun olan atıklar, ara depolama alanında uygun koridorlara aktarılır ve ara depolamadan sorumlu personele gerekli evraklar iletilir ve bilgilendirmeler yapılarak, sevk zamanına ya da uygun reçete ile ATY prosesine aktarımına kadar Beysu Atık Yönetimi Ara Depolama Prensibi ile yönetilmeye başlanır.