baslik-1599058878-4.jpg

Beysu Atık Yönetimi, tehlikesiz atıkların toplanması ve ayrıştırılması ile ilgili 383 adet kod için hizmet sağlamaktadır.

Tehlikesiz atıkların biriktirilmesi ve ayrıştırılması işlemi için eğitim verilmiş saha ekibi tarafından, biriktirilen atıkların gruplara ayrılması, uygun şartlarda muhafaza edilmesi, gerekli görülürse yeniden ve uygun şekilde ambalajlanması gerçekleştirilmekte, geri kazanımda değerlendirilmek üzere ilgili tesislere sevki sağlanmaktadır.